• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên - C

30tnc

“Ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Lc 18,14)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên - C

chuanhat28nen

“Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên - C

tuan29tncnen

Người sẽ mau chóng minh xét cho họ” (Lc 18,8).

Dẫn Lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên - C

tuan24tncnen

“Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó” (Lc 15,6).