• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên - C

danle32

“Đức Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống” (Lc 20,38).

Dẫn Lễ Các Đẳng - C

cacdangcnen

“Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên - C

danlcn31c

“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10).

Dẫn Lễ Các Thánh Nam Nữ - C

thanhnn

“Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao” (Kh 7,14)