• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN 12 TN - B

12tnbnen

“Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” (Lc 1,76)

Dẫn Lễ - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

thanhtamnen

“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu”(Ga 19,37)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 11 TN - B

danle11nen

“Như hạt giống âm thầm...” (x. Mc 4,26-27)

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa

minhmanen

“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14, 22)