• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN Chúa 16 - TN - A

16tna

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30)

Dẫn Lễ CN Chúa 13 - TN - A

13tna

“Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”(Mt 10,39)

Dẫn Lễ CN Chúa 14 - TN - A

nentn14a

“Ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi” (Mt 11,28)

Dẫn Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô

nenpherophaolo

“Con là Đá” (Mt 16, 18)