• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh - B

tuan4

“Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh - B

410

“Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 3 Phục Sinh - B

3ps

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,48)

Dẫn Lễ Chúa Nhật Phục Sinh - B

nenechuanhatpsb

“Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20,9)