• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ - Lễ ChúaHhiển Linh

hienlinhnen

“Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Ðông,

Dẫn Lễ - Lễ Thánh Gia

thanhgianen

“Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập” (Mt 2,14)

Lễ Mẹ Thiên Chúa - A

methienchua4

Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa

Dẫn Lễ - Lễ Chúa Giáng Sinh - Ban Ngày

hainhi

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (Ga 1,14)