• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN 6 TN - C

lc 6

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó” (Lc 6,20)

Dẫn Lễ Mùng 2 Tết - Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ

kinhnho

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (Mt 15,4)

Dẫn Lễ Mùng 3 Tết - Năm C

thanhhoacv

“Phàm ai đã có thì được cho thêm” (Mt 25, 29)

Dẫn Lễ Mùng 1 Tết - Năm C

Mong-1-tet

“Thầy ban cho các con bình an của Thầy” (Ga 14, 27)