• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Chúa Nhật 22 TN - A

22tnadlnen

“Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ?” (Mt 16,26)

Dẫn lễ Chúa Nhật 20 TN - A

nen20tna

“Lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,28)

Dẫn lễ Chúa Nhật 21 TN - A

danle21nen

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)

Dẫn lễ Chúa Nhật 17 TN - A

nen17tna

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng...” (x. Mt 13,44-52)