• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN Chúa 2 Phục Sinh - A

nentuan2ps

“Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20, 29)

Dẫn Lễ Thứ 6 Tuần Thánh - A

nent6tta

"Đây là Người" (Ga 19,5)

Dẫn Lễ CN Chúa Phục Sinh - A

nenphucsinh

“Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20,9)

Dẫn Lễ Thứ 5 Tuần Thánh - A

t5tt

“Anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14)