• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

melentroib

 

“Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1, 50) 

Dẫn Lễ CN 18 TN - B

tuan18b

“Chính tôi là bánh trường sinh” (Ga 6, 35)

Dẫn Lễ CN 19 TN - B

tntuan19b

“Tôi là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51)

Dẫn Lễ CN 17 TN - B

tuan17

“Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” (Ga 6, 5