• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Chúa Nhật 3 TN - B

tuan3tnbnen

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18, 20)

Dẫn lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh

hienlinh1

 

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,2)

Dẫn lễ Chúa Nhật 2 TN - B

hayden0

“Đến mà xem” (Ga 1,39)

Dẫn lễ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

thanhgia0

“Chính mắt con được thấy Ơn cứu độ”(Lc 2,30)