• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Chúa Nhật 33 TN - A

33tnanen

“Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan ” (Tv 125,5)

Dẫn lễ Chúa Nhật 31 TN - A

31tndlnen

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. (Mt 23,11)

Dẫn lễ Chúa Nhật 32 TN - A

10cotrinh0

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13)

LỄ CÁC Đẳng - CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

cacdang

“Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)