• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN 2 MV - C

2muavongc

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa” (Lc 3, 4)

Dẫn Lễ CN 34 TN - B

lekitovuanen

“Tôi đến để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi” (Ga 18, 37)

Dẫn Lễ CN 1 MV - C

chuanhat1

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người!” (Lc 21, 36)

Dẫn Lễ CN 33 TN - B

tuan33nen

“Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan ” (Tv 125,5)