• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN 29 TN - B

“Anh em hãy đi loan báo Tin Mừng” (Mc 16, 15)

Dẫn Lễ CN 25 TN - B

tuan25

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết”. (Mc 9,35)

Dẫn Lễ CN 26 TN - B

nendl26

“Ai cho anh em dù chỉ một ly nước lã...” (x. Mc 9,41)

Dẫn Lễ CN 24 TN - B

theochuanen

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. (Mc 8,34b)