• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN 4 MC - A

muachay

“Trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được”(Ga 9, 25)

Dẫn Lễ CN 3 MC - A

dltuan3

“Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga 4, 14)

Dẫn Lễ LễThánh Giuse

nengiuse

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24a)

Dẫn Lễ CN 2 MC - A

nentuan2a

“Hãy vâng nghe lời Người !” (Mt 17, 5)