• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

40' Lời Chúa CN Năm C

 Năm C - Năm A - Năm B


- Lễ Chúa Kitô Vua 

- Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C

- Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm C

- Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XXII Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C 

- Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời 

- Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời (Lễ Vọng) 

- Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

- Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C

- Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XV Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XII Thường Niên năm C 

- Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

- Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C 

- Lễ Chúa Ba Ngôi năm C 

- Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C 

- Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C 

- Lễ Chúa Thăng Thiên năm C 

- Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm C 

- Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm C 

- Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm C 

- Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm C 

- Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm C 

- Chúa nhật Phục Sinh năm C - Gioan 

- Chúa nhật Phục Sinh năm C - Luca 

- Lễ Vọng Phục Sinh năm C

- Chúa Nhật lễ Lá năm C 

- Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C 

- Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C 

- Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C 

- Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C 

- Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C 

- Chúa Nhật 6 thường niên năm C 

- Chúa Nhật 5 thường niên năm C 

- Chúa Nhật 4 thường niên năm C 

- Chúa Nhật 3 thường niên năm C 

- Chúa Nhật 2 thường niên năm C 

- Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 

- Lễ Hiển Linh 

- Lễ Thánh Gia 

- Lễ Giáng Sinh 

- Chúa Nhật 4 mùa Vọng

- Chúa Nhật 3 mùa Vọng

- Chúa Nhật 2 mùa Vọng

- Chúa Nhật 1 mùa Vọng