• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

40'' Lời Chúa CN 2 PS - B

Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,28-29)

Tiếng Việt

Tiếng Anh