• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

40' Lời Chúa CN II MC - A

bienhinh

Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.

40" Lời Chúa CN 34 - TN - C - Lễ Chúa Kitô Vua

vuavutru

“Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”

40' Lời Chúa CN I MC - A

nenmca

Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10)

40" Lời Chúa CN 33 - TN - C

tudavn

Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo

40" Lời Chúa Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - A

nenprua

“Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” (Mt 3,14-15)

40" Lời Chúa CN 32- TN - C

thiencch

“Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,38)

40" Lời Chúa Lễ Chúa Hiển Linh - A

bavua

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,2)

40" Lời Chúa CN 31 - TN - C

giakuee

“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham.

40" Lời Chúa Lễ Mẹ Thiên Chúa - A

nechlinh

Đức Maria hằng ghi nhớ những lời ấy và suy niệm trogn lòng

40" Lời Chúa CN 30 - TN - C

nguoithut

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên

40" Lời Chúa lễ Thánh Gia - A

nengia

“Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở một thành kia gọi là Nazareth,"

40" Lời Chúa CN 29 - TN - C

29qutoa

Lẻ nào người bắt họ chờ đợi mãi?”

40" Lời Chúa CN 4- MV - A

nen40mv

Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu…” (Mt 1,20-21)

40" Lời Chúa CN 28 - TN - C

cn28tnc

“Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,18-19)

40" Lời Chúa CN 3- MV - A

mv3c

Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả..." (Mt 11,11)

40" Lời Chúa CN 27 - TN - C

tchuaaa

“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37)

40" Lời Chúa CN 2 - MV - A

2mvc

“Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân” (Mt 3,12)

40" Lời Chúa CN 26 - TN - C

lazaroi

“Con ơi, hãy nhớ lại: Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi

40" Lời Chúa CN 1 - MV - A

nennana

 

“Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. (Mt 24,44)

40" Lời Chúa CN 25 - TN - C

25nen40

Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè,