• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

40' Lời Chúa CN 21 TN - A

duckito

“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy....” (Mt 16,18

40' Lời Chúa CN Lễ Chúa Thăng Thiên - A

thangthien

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)

40' Lời Chúa CN 20 TN - A

cn20tna

Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ đó, con gái bà được khỏi. (Mt 15,28)

40' Lời Chúa CN 6 Phục Sinh - A

hienxuong

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác

40' Lời Chúa CN 18 TN - A

hoabanh

Đức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16)

40' Lời Chúa CN 5 Phục Sinh - A

conduong

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,5)

40' Lời Chúa CN 17 TN - A

vienngoc

Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” (Mt 13,45-46)

40' Lời Chúa CN 4 Phục Sinh - A

chuachienlanh

"Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào”.  (Ga 10,10)

40' Lời Chúa CN 16 TN - A

colungva

 Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. (Mt 13,29)

40' Lời Chúa CN 2 Phục Sinh - A

nennn2

“Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”  (Ga 20,27)

40' Lời Chúa CN 15 TN - A

15thca

“Còn kẻ gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả…” (Mt 13,23)

40' Lời Chúa CN Phục Sinh - A

phisinh

“Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.”  (Ga 20,8)

40' Lời Chúa CN 14 TN - A

voitoi

Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,29-30)

40' Lời Chúa CN Lễ Lá - A

cnleela

”Lạy Cha, nếu con  cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha”. (Mt 26,42)

40' Lời Chúa CN Lễ Mình Máu Chúa Kitô - A

nenmtgca

 Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. (Ga 6,58)

40' Lời Chúa CN V MC - A

nguoimu

"Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết." (Ga 11,25-26)

40' Lời Chúa CN Lễ Chúa Ba Ngôi - A

bangoi

Thiên Chúa sai con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian... (Ga 3,17)

40' Lời Chúa CN IV MC - A

nenlochua

Nhưng giờ đây các ông nói rằng : ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn.”

40' Lời Chúa CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - A

ctt

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha...” (Ga 20,22-23

40' Lời Chúa CN III MC - A

giacop

"...Thiên Chúa là thần khí và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” (Ga 4,24)