• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa CN 1 TN - B

nenpheprua

“Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền

40' Lời Chúa CN 32 TN - A

5trinhnu

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13)

40' Lời Chúa CN Lễ Chúa Hiển Linh - B

bavua

“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” (Mt2,11)

40' Lời Chúa CN 31 TN - A

phucvu

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)

40" Lễ Mẹ Thiên chúa

methcchu

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2,19)

40' Lời Chúa CN 30 TN - A

40loichuaa

Điều răn thứ hai:" Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình"

Hát TV Lễ Giáng Sinh - Đêm

mangco

Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa

40' Lời Chúa CN 29 TN - A

xeza

“Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21)

Hát TV Lễ Giáng Sinh - Vọng

ledemnen

“Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Mt 1,33)

40' Lời Chúa CN 28 TN - A

yphuc

“Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” (Mt 22,14)

40' Lời Chúa CN 4 MV - B

nutycuac

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)

40' Lời Chúa CN 26 TN - A

26liochua

“Tôi bảo thật các ông: Những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Chúa trước các ông.” (Mt 21,31)

40' Lời Chúa CN 3 MV - B

index

“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” (Ga 1,23)

40' Lời Chúa CN 25 TN - A

ghenty

Thế là những kẻ đứng chót được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Mt 20,16)

40' Lời Chúa CN 34 TN - A - Vua Vũ Trụ

index

“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)

40' Lời Chúa CN 24 TN - A

thathu

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế... "

40' Lời Chúa CN Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

tudaoviet

Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo

40' Lời Chúa CN 23 TN - A

caunguyen

“Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.” (Mt 18,19)

40' Lời Chúa CN 33 TN - A

dayto

“Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25,21)

40' Lời Chúa CN 22 TN - A

satan

“Satan, lui lại đàng sau Thầy! ..." (Mt 16,23)