• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

40' Lời Chúa CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa_B

minhmauc

"Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy"

40' Lời Chúa CN Lễ Lá - B

namblela

“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,39)

40' Lời Chúa CN Lễ Chúa Ba Ngôi_B

nencbn

“Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,16-20)

40' Lời Chúa CN 5 MC - B

luamien

“Hạt lúa gieo vào lòng đất… nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

40' LC Chúa Nhật Lễ CTT Hiện Xuống - B

hienxuongg

“Cả anh em nữa, anh em  cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu”. (Ga 16’12-15)

40' Lời Chúa CN 4 MC - B

keolen1

“Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)

40' Lời Chúa CN Lễ Chúa Thăng Thiên_B

BEaster7Vs

Ngày lễ Lên Trời chính là ngày chiến thắng ngày khải hoàn của Đức Kitô.

40' Lời Chúa CN 3 MC - B

nenloichua

“Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” (Ga 2,19)

40' Lời Chúa Chúa Nhật 6 PS - B

yeumenthay

“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. (Ga 15,9-17)

40' Lời Chúa CN 2 MC - B

chuabienhinh

“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7)

40' Lời Chúa CN 6 PS - B

yeumenthay

“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu  của mình”. (Ga 15,9-17)

40' Lời Chúa CN 6 TN - B

loichuanen

Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!”

40' Lời Chúa CN 5 PS - B

nhodichthuc

“Vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được”. (Ga 15,5)

40' Lời Chúa CN 5 TN - B

caunguyen1

Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. (Mc 1,29-31)

40' Lời Chúa CN 4 PS - B

chienlanh

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi,  và chiên của tôi biết tôi.”  (Ga 10,14)

40' Lời Chúa CN 4 TN - B

hoiduong

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người

40' Lời Chúa CN 3 PS - B

lentroinen

“Phải nhân danh Người rao giảng cho muôn dân.” (Lc 24,47)

40' Lời Chúa CN 3 TN - B

theothay

"Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá." (Mc 1, 17)

40' Lời Chúa CN 2 PS - B

tuan2

“Bình an cho anh em!” (Ga 20,19)

40' Lời Chúa CN 2 TN - B

theochuuaa

Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.” (Ga 1,39)