• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

40" Lời Chúa CN 2 MV - C

nen3

Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy

40" Lời Chúa CN 24 TN - B

nen40cn24

Đức Giêsu lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (Mc 8,29)

40" Lời Chúa CN 1 MV - C

nene40

Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra

40" Lời Chúa CN 23 TN - B

nfen40

Lạy Chúa xin ban cho con một niềm tin vững mạnh

40" Lời Chúa CN 34 TN - B

nenktv

Chọn Ngài làm vua là không chọn sống theo những giá trị của thế gian

40" Lời Chúa CN 21 TN - B

nenchuanhaeta

Thiên Chúa không thích những của lễ, nhưng Ngài cần lòng nhân ái.

40" Lời Chúa CN 32 TN - B

nenslc

Chúa Giêsu phán rằng "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ."

40'' Lời Chúa CN 20 TN - B

Eucharist

“Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Ga 6,54)

40" Lời Chúa CN 30 TN - B

nen40loicf

“Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi

40'' Lời Chúa CN 19 TN - B

cn19Tn-Ba

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)

40" Lời Chúa CN 29 TN - B

nencntg29

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ

40'' Lời Chúa CN 18 TN - B

The-bread-of-life

“Chính Tôi là Bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói

40" Lời Chúa CN 28 TN - B

nen40loivhua

Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo

40'' Lời Chúa CN 17 TN - B

5loaves2fish

“Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?”

40" Lời Chúa CN 27 TN - B

nen27tnb

Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ

40'' Lời Chúa CN 16 TN - B

loichua40giay

"Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31)

40" Lời Chúa CN 26 TN - B

nenchuanhat2640

Con đường Chúa Giêsu đã đi qua được tóm gọn trong con đường thánh giá.

40'' Lời Chúa CN 15TN - B

go-and-preach-burnand-640.jpg w=320&h=230

“Ở đâu có hai ba người họp nhau mà cầu nguyện, Ta sẽ ở giữa họ”…

40" Lời Chúa CN 25 TN - B

nenchunat25

Ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy." (Mc 9,37)

 

 

40'' Lời Chúa CN 14 TN - B

jesus pharisiens r

Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?