• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

40" Lời Chúa CN 6- MC - C

40lcsc

Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.

40" Lời Chúa CN 2 - MC - C

neechay

Từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là Con ta yêu đấu hãy nghe lời Người.

5' Lời Chúa - Tuần 5 PS - C

caynhocanhnho

Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy : Là anh em có lòng thương yêu nhau. (Ga 13,35)

40" Lời Chúa CN 1 - MC - C

40nenc

“Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” (Lc 4,4)

40" Lời Chúa CN 4 - PS - C

muctu

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.

40" Lời Chúa CN 5 - TN - C

thaluoi

Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.

40" Lời Chúa CN 3 - PS - C

nen3ps

Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm như vậy.

40" Lời Chúa CN 4 - TN - C

nne40c

"Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,

40" Lời Chúa CN 2 - PS - C

toman

Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy.

40" Lời Chúa CN 3 - TN - C

nenc3

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê,

40" Lời Chúa CN Phục Sinh - C

nen40gg

Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ...

40" Lời Chúa CN 2 - TN - C

nene2tn

Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê

 

 

40" Lời Chúa CN Lễ Lá - C

nenlc

“Người này đích thực là người công chính.”

40" Lời Chúa Lễ Chúa GS Chịu Phép Rửa - C

nenpr

Gioan Tẩy Giả đã đến đánh thức nhu cầu thanh tẩy lương tâm nơi nhiều người

40" Lời Chúa CN 5 - MC - C

nen40mcc

“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trược đi.” (Ga 8,7

40" Lời Chúa Lễ Chúa Hiển Linh

nn3vua

Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ

40" Lời Chúa CN 4 - MC - C

nen40cm

Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay...

40" Lời Chúa Lễ Thánh Gia - C

nentgia

Hằng năm Chúa Giêsu lên đền Giêrusalem...

40" Lời Chúa CN 3 - MC - C

cn3mcua

Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ bị chết như vậy.

40" Lời Chúa CN 3 MV - C

nen40

Có lẽ biết chúng ta còn e dè nên Thánh Phaolô tiếp tục khuyến khích: "Anh em đừng lo lắng gì cả.