• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

40" Lời Chúa CN 24 - TN - C

nen24

Vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15,32)

40" Lời Chúa CN 15 - TN - C

15nenc

Yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc 10.27)

40" Lời Chúa CN 23 TN - C

nen40gc

"Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc14,33)

40" Lời Chúa CN 14 - TN - C

ne04

Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi giữa bầy sói.

40" Lời Chúa CN 22 TN - C

nen22tnxc

"Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên". (Lc 14,11)

40" Lời Chúa CN 13 - TN - C

Cn13-C

Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau...

40" Lời Chúa CN 21 - TN - C

duonghep

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào,

40" Lời Chúa CN 12 - TN - C

ne40gs

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình...

40" Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

chinhle

“Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng." (Lc 1,51)

40" Lời Chúa CN 11 - TN - C

nenmtn

Tội chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,46-47)

40" Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

vongme

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường…” (Lc 1,49.52)

40" Lời Chúa CN Lễ Mình Máu Chúa - C

nenx

Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê.

40" Lời Chúa CN 19 - TN - C

40ctn

Chính giờ phút anh em không ngờ̀, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)

40" Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi - C

nenbn

 Thần Chân Lý sẽ tôn vinh Thầy

40" Lời Chúa CN 18 - TN - C

40nen18

“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam,

40" Lời Chúa Lễ Chúa Hiện Xuống - C

nenctt

Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều ...

40" Lời Chúa CN 17 - TN - C

Cn17C

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.

40" Lời Chúa Lễ vọng Chúa Hiện Xuống - C

nennn

Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,

40" Lời Chúa CN 16 - TN - C

nen16tnc

Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

40" Lời Chúa Lễ Chúa Thăng Thiêng - C

nenttc

Phải nhân danh Chúa mà rao giảng cho muôn dân,