• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

40' Lời Chúa CN Năm C

longthuongxotChua

40' Lời Chúa Chúa Nhật Năm C

Lễ Các Thánh Nam Nữ

AllSaintsVstn

Lễ các Thánh Nam Nữ là chiều rộng của ơn cứu độ “Lòng thương xót của Chúa trải rộng từ đời nọ đến đời kia”.

40' Lời Chúa CN Lễ Hiển Linh _C

nn3vua

"Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."

40' Lời Chúa 30 TN - B

girikho

“Anh hãy đi, lòng tin của anh  đã cứu anh” (Mc 10,52)

40' Lời Chúa CN IV MV _C

cn4

“Không có sự gì mà Thiên Chúa không làm đuợc”.

40' Lời Chúa 29 TN - B

527719 573884319298069 1846601575 n

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mc 10,43)

40' Lời Chúa CN III MV _C

C A3Vstn

"Hãy dọn sẳn con đường cho Đức Chúa..."

40' Lời Chúa 28 TN - B

B28Vs

Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự” (Mc 10,27).

40' Lời Chúa CN II MV _C

C A2Vstn

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi…"

40' Lời Chúa 27 TN - B

honnhan

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly Mt (10,9)

40' Lời Chúa CN I MV _C

C A1Vstn

"Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến".

40' Lời Chúa 26 TN - B

26tnblc

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mc 9,41)  

40' Lời Chúa CN Lễ Chúa Kitô Vua _B

B34Vstn

"Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".

40' Lời Chúa 25 TN - B

phucbvu

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em nầy vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mc 9,37)

40' Lời Chúa 33 TN-B

B33Vstn

Trời đất có qua đi nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu

40' Lời Chúa 24 TN - B

Untitled-1

"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai"?

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

VMartyrs Vstn

Ai liều mất mạng sống mình vì Tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy

40' Lời Chúa 23 TN - B

loc23tnb

Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.” (Mc 7,37)

40' Lời Chúa 32 TN-B

B32Vstn

Đối với Chúa Giêsu, giá trị của món quà không tuỳ vào giá mua của món quà đó nhưng tuỳ vào mức độ yêu thương mà người cho đặt vào trong món quà.

40' Lời Chúa Chúa Nhật 11 TN - B

gieohat

Hạt giống nhỏ nhất trở nên lớn nhất