• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát TV Chúa Nhật Lễ Lá - B

Lời Thánh Vịnh hôm nay mời gọi ta cùng đi với Đức Gêsu lên Giêrusalem, để chia sẻ với Người tất cả những gì các ngôn sứ đã viết về cuộc thương khó, tử nạn và Phục Sinh của Người. Qua đó chúng ta chìm sâu vào tình yêu lạ lùng của Thiên chú dành cho chúng ta, khi Ngài đã làm cho Đức Giêsu "Đấng không bao giờ biết đến tội, trở thành tội lỗi vì chúng ta, để chúng ta được trở nên công chính trong Ngài" (2Cr, 5, 21); và để đền tội cho chúng ta, Ngài đã gánh lấy muôn vàn thương đau ập đổ lên thân xác là linh hồn, khiến Ngài trên thập giá đã thốt lên: "Ôi ThiênChúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa  bỏ con?".

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được lòng yêu mến vâng phục vác thánh giá mình mà theo Chúa đến cùng.

chua-nhat-le-la tv21-1a

chua-nhat-le-la tv21-2a

le-la gradualea