• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát TV Chúa Nhật 4 Phục Sinh - B

Đức Giêsu là mục Tử  tốt lành. "Vòng tay Người luôn bao bọc mọi hạng người, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, già nua, yếu đuối, tội lỗi. Người là vị Mục Tử lý tưởng vì dám đồng hóa với những người thua thiệt đó và đã chết để tranh đấu cho quyền làm người của họ. Không những quyền làm người, nhưng cả quyền làm con Thiên Chúa họ đã dành lại được nhờ cái chết và sự Phục Sinh của Người." (Lm. Giuse Đỗ Văn Lực, OP, suy niệm CN4bPS).

Là môn đệ của Chúa Giêsu, dù ở phương vị nào, ta cũng phải rèn luyện sống tinh thần "mục tử tốt lành" mà Người đã nêu gương. Giờ đây chúng ta dâng lời cảm tạ " Đấng chăn chiên nhân lành đã phục sinh" (Ca hiệp lễ CN4bPS). Người là "tảng đá góc tường" của đời ta. Ta hoàn toàn tin tưởng và nương tựa vào Người. Nào, chúng ta củng lên tiếng ngợi khen: "Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường" (TVĐC CN4bPS).

ps4b tv117-1a

ps4b tv117-2a

ps4abc alleluiaa