• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát TV Chúa Nhật 3 Phục Sinh - B

Chúa phán: "Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy". (Phúc  Âm CN3bPS)

Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh không hề là một báu vật cẩn mật nên cất giữ cho riêng mình, nhưng là một sức sống phải được lan truyền rộng rãi. Bởi thế sống niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh là làm chứng cho người, là tiếp nối trao ban sự sống của Chúa cho người khác.

Thánh Gioan dạy rằng, để tỏ ra "biết Chúa Giêsu", nghĩa là làm chứng cho Người, thì "chúng ta phải tuân giữ các giới răn của Người.(Bài đọc 2 CN3bPS).

Lạy Chúa, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu, xin chiếu dãi thiên nhan Chúa trên mình chúng con (TVĐC CN3bPS) và ban cho chúng con sự bình an của Chúa, để  "chúng con sống, nhưng không phải là chúng con, mà là Chúa sống trong chúng con." (Gl,2, 20). Alleluia

PS03b tv4-1a

PS03b tv4-2a

ps3ab alleluiaa