• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát Thánh Vịnh CN 22 TN - A

santan

Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật 4 PS - B

chuachienlanh

“Tôi là Mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,14)

Hát Thánh Vịnh CN 18 TN - A

"Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá"

Hát TV Chúa Nhật 3 PS - B

frame-1

Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng. (Lc 24,41)

Hát Thánh Vịnh CN 9 TN - A

bangoi

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật 2 PS - B

toma

" Phúc thay cho những ai không thấy mà tin"

Hát Thánh Vịnh CN 7 Phục Sinh - A

lentroi

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,

Hát TV Chúa Nhật PS - B

phucsinh

gfgsdfgs

Hát Thánh Vịnh CN 6 PS - A

phuc sinha

“Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21)

Hát TV CN Lễ Lá - B

V-CN Le La-Mc11 1-10-6

“Đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động.” (Mc 14,1-2)

Hát Thánh Vịnh CN 3 PS - A

nhanra

"Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông.

Hát TV CN 5 Mùa Chay - B

luami

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật PS - A

chuadasonglai

. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,6-8)

Hát TV CN 4 Mùa Chay - B

caunguyenmv

Những kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng.”

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

hienxuongb

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất

Hát Thánh Vịnh CN 3 MC - B

chuanhat3tnb

Đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật Lễ Chúa lên Trời

CN-thang-thien

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”(Mc 16,15)

Hát Thánh Vịnh CN 1 CN - B

muachaycn

Người ở trong hoang địa… chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. (Mc 1,13)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật 6 PS - B

hayyeuthuong

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,

Hát Thánh Vịnh CN 6 TN - B

benhcui

Chúa Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào người anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mt 1,40-41)