• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

hienxuongb

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất

Hát Thánh Vịnh CN 3 MC - B

chuanhat3tnb

Đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật Lễ Chúa lên Trời

CN-thang-thien

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”(Mc 16,15)

Hát Thánh Vịnh CN 1 CN - B

muachaycn

Người ở trong hoang địa… chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. (Mc 1,13)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật 6 PS - B

hayyeuthuong

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,

Hát Thánh Vịnh CN 6 TN - B

benhcui

Chúa Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào người anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mt 1,40-41)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật 4 PS - B

chuachienlanh

“Tôi là Mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,14)

Hát TV Chúa Nhật 5 TN - B

healing-paralytic

“Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”

Hát TV Chúa Nhật 3 PS - B

frame-1

Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng. (Lc 24,41)

Hát TV Chúa Nhật 4TN - B

thienha

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền. (Mc 1,22)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật 2 PS - B

toma

" Phúc thay cho những ai không thấy mà tin"

Hát Thánh Vịnh CN 3 TN - B

Danhca2

“Và các ông bỏ cha mình ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người.” (Mc 1,20)

Hát TV Chúa Nhật PS - B

phucsinh

gfgsdfgs

Hát Thánh Vịnh Lễ Chúa Hiển Linh - B

shutterstock 154077314 supersize

“Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” (Mt 2,2)

Hát TV CN Lễ Lá - B

V-CN Le La-Mc11 1-10-6

“Đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động.” (Mc 14,1-2)

Hát Thánh Vịnh Lễ Thánh Gia - B

ThanhGia-2017

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nagiarét. (Lc 2,39)

Hát TV CN 5 Mùa Chay - B

luami

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

Hát Thánh Vịnh CN 3 MV - B

Johnthe

“Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.” (Ga 1,7)

Hát TV CN 4 Mùa Chay - B

caunguyenmv

Những kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng.”

Hát Thánh Vịnh CN 2 MV - B

donduong

“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Chúa.” (Mc 1,3)