• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát TV Chúa Nhật 16 TN - B

plan-2

Ngày nay, vì nhiều lý do phức tạp khác nhau mà Hội Thánh Chúa đang bị khan hiếm mục tử chưa từng có.

Hát TV Lễ Thăng Thiên

ascension06

Mừng lể Chúa Giêsu lên trời nhắc nhở ta rằng vinh quang của Chúa Giêsu là niềm hy vọng của ta

Hát TV Chúa Nhật 15TN - B

1000 666 csupload 45582856

Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai họ đi...

Hát TV Chúa Nhật 7 Phục Sinh - B

ascension02

"Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy"

Hát TV Chúa Nhật 14 TN - B

Admiration

Bởi đâu ông ta được như thế?

Hát TV Chúa Nhật 6 Phục Sinh - B

thanhvinhnen

Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa là tột đỉnh của mầu nhiệm Phục Sinh...

Hát TV Chúa Nhật 13 TN - B

nenchuanhat13

Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. (Mc 5,21)

Hát TV Chúa Nhật 5 Phục Sinh - B

Vine

Chúa phán" Thầy là sự sống lại và là sự sống".

Hát TV CN12 TN - Sinh Nhật Gioan Tiền Hô - B

Cn12Tn-B-SinhnhatGioana

Thánh Gioan Tiền Hô là vị Thánh duy nhất mà Giáo Hội mừng sinh nhật của Ngài.

Hát TV Chúa Nhật 4 Phục Sinh - B

chuanhat4nenps

Đức Giêsu là mục Tử  tốt lành."Vòng tay Người luôn bao bọc mọi hạng người, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật...

Hát TV Chúa Nhật 11 TN - B

292153482 960

Dụ ngôn người gieo hạt cho ta hiểu rằng việc rao giảng Lời Chúa và gương lành...

Hát TV Chúa Nhật 3 Phục Sinh - B

phucSinhnen

 Chúa phán: "Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy". (Phúc  Âm CN3bPS)

Hát TV Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Banh-ruou-nho

Vào cuối bữa tiệc ly, Chúa Giêsu làm một cửa chỉ báo trước hy tế thập giá mà Ngài sẽ dâng...

Hát TV Chúa Nhật 2 Phục Sinh - B

nenchuanhat2ps

"Phúc cho những ai không thấy mà tin". Chúng ta đang là những người có phúc, bởi chúng ta cùng một niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh.

Hát TV Lễ Chúa Ba Ngôi

12 online

Mầu nhiệm tình yêu

 

 

Hát TV Chúa Nhật Lễ Lá - B

lla

Lời Thánh Vịnh hôm nay mời gọi ta cùng đi với Đức Gêsu lên Giêrusalem, để chia sẻ với Người tất cả những gì các ngôn sứ đã viết về cuộc thương khó, tử nạn và Phục Sinh của Người.

Hát TV lễ Hiện Xuống

pentecost1710-image-bank-w

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống