• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát TV Chúa Nhật 19 TN - A

matbien

"Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" (Mt 14,31)

Hát TV CN Lễ Chúa Thăng Thiên - A

lentroii

"Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em." (Mt 28,20)

Hát TV Chúa Nhật 18 TN - A

banhvaca

"Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." (Mt 14,16)

Hát TV Chúa Nhật 5 Phục Sinh - A

confu0onggi

Chúa Giêsu nói với các môm đệ: " Thầy là đường, là sự thật vả là sự sống"

Hát TV Chúa Nhật 17 TN - A

17atn

Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá..."(Mt 13,47-48)

Hát TV Chúa Nhật 4 Phục Sinh - A

chuachienlan

Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. (Ga 10,9)

Hát TV Chúa Nhật 16 TN - A

coluung

Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."(Mt 13,30)

 

Hát TV Chúa Nhật 3 Phục Sinh - A

3psa

“Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người…” (Lc 24,30-31)

 

Hát TV Chúa Nhật 15 TN - A

hatgionggieo

"Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. "(Mt 11,29)

 

 

Hát TV Chúa Nhật 2 Phục Sinh - A

2mpsinh

“Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20,27)

Hát TV Chúa Nhật 14 TN - A

nen14tnahtv

"Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. "(Mt 11,29)

Hát TV Thứ Năm - Sáu Tuần Thánh - Phục Sinh - A

tuanthanh

Thứ Năm Tuần Thánh cho ta chìm đắm trong tình yêu Thiên Chúa được bày tỏ qua Đức Kitô

Hát TV CN Lễ Thánh Phêrô và Phaolô - A

pherophaolo

"Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

Hát TV Chúa Nhật Lễ Lá - A

nenhtva

"Anh em hãy canh thức  và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ." (Mt 26,41)

 

Hát TV CN Lễ Mình Máu Chúa kitô - A

nenmct

Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.(Ga 6,51)

Hát TV Chúa Nhật 5 MC - A

nrnhtva

"Ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người  nhậm lời kẻ ấy." (Ga 9,31)

Hát TV CN Lễ Chúa Ba Ngôi - A

ngoibaa

"Để ai tin vào Con của Người  thì khỏi phải chết, nhưng được  sống muôn đời."  (Ga 3,16)

Hát TV Chúa Nhật 4 MC - A

ductin

Đức Giêsu trả lời" Anh đã thấy Người chính Người đang nói với anh đây"

Hát TV CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - A

hiencxuong

"Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (Ga 20,22)

Hát TV Chúa Nhật 3 MC - A

nuochasong

"Chỗi dậy đi, đừng sợ !"  (Mt 17,7)