• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát TV Chúa Nhật Lễ CTT Hiện Xuống - B

hienxuoong

"Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." (Ga 20,21)

Hát TV Chúa Nhật 4 MC - B

thagiaa

Ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

Hát TV Lễ Chúa Thăng Thiên_B

le-chua-thang-thien-ve-troi-5

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo!”

Hát TV Chúa Nhật 3 MC - B

phahuy

"Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân." (Ga 2,17)

Hát TV Chúa Nhật 5 PS - B

V-CN5PS-Ga15 1-8-3

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái...(Ga 15,5).

Hát TV Chúa Nhật 6 TN -B

nenhtv6tn

“Tôi muốn, anh hãy được sạch!” lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. (Mc 1,41-42)

 

Hát TV Chúa Nhật 4 PS - B

mtuvachien

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,14)

Hát TV Chúa Nhật 5 TN - B

uyquyen

Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. (Mc 1,29-31)

Hát TV Chúa Nhật 2 PS - B

tomanen

"Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" (Ga 20,29)

Hát TV Chúa Nhật 4 TN - B

noihoi

"Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư" (Mc 1,22)

Hát TV Thứ Bảy và Chúa Nhật Phục Sinh - B

phucsinhb

“Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa.” (Mc 16,6)

Hát TV Chúa Nhật 3 TN - B

moigoi

"Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (Mc 1,17)

Hát TV Thứ Sáu Tuần Thánh - B

t6tthanh

“Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập.” (Ga 19,36)

Hát TV Chúa Nhật 2 TN - B

htnb

Đức Giê-su nhìn ông Si-mon và nói: “Anh là Si-mon, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô). (Ga 1,42)

Hát TV Thứ Năm Tuần Thánh - B

dtcruachan

"Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!" (Mc 11,9)

Hát TV Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - B

pheprua

Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.” (Mc 1,7)

Hát TV Chúa Nhật Lễ Lá - B

chuanhatlela

“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,39)

Hát TV Lễ Hiển Linh - B

nenhienlinhb

 “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” (Mt2,11)

Hát TV Chúa Nhật 5 MC - B

image017

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn đón nhận Giao Ước Mới...

Hát TV Chúa Nhật 4 MV - B

nutycuachua

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)