• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật 4 PS - B

chuachienlanh

“Tôi là Mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,14)

Hát TV Chúa Nhật 5 TN - B

healing-paralytic

“Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”

Hát TV Chúa Nhật 3 PS - B

frame-1

Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng. (Lc 24,41)

Hát TV Chúa Nhật 4TN - B

thienha

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền. (Mc 1,22)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật 2 PS - B

toma

" Phúc thay cho những ai không thấy mà tin"

Hát Thánh Vịnh CN 3 TN - B

Danhca2

“Và các ông bỏ cha mình ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người.” (Mc 1,20)

Hát TV Chúa Nhật PS - B

phucsinh

gfgsdfgs

Hát Thánh Vịnh Lễ Chúa Hiển Linh - B

shutterstock 154077314 supersize

“Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” (Mt 2,2)

Hát TV CN Lễ Lá - B

V-CN Le La-Mc11 1-10-6

“Đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động.” (Mc 14,1-2)

Hát Thánh Vịnh Lễ Thánh Gia - B

ThanhGia-2017

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nagiarét. (Lc 2,39)

Hát TV CN 5 Mùa Chay - B

luami

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

Hát Thánh Vịnh CN 3 MV - B

Johnthe

“Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.” (Ga 1,7)

Hát TV CN 4 Mùa Chay - B

caunguyenmv

Những kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng.”

Hát Thánh Vịnh CN 2 MV - B

donduong

“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Chúa.” (Mc 1,3)

Hát Thánh Vịnh CN 3 MC - B

chuanhat3tnb

Đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán

Hát Thánh Vịnh CN 1 MV - B

CN-01-MuaVongA

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến

Hát Thánh Vịnh CN 1 CN - B

muachaycn

Người ở trong hoang địa… chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. (Mc 1,13)

Hát Thánh Vịnh CN 34 TN - A

jesus-the-king-of-kings-1024x576

"Những gì các con đã làm cho một trong các anh của của Ta đây, là các con làm cho chính Ta" (Mt 25, 40)

Hát Thánh Vịnh CN 6 TN - B

benhcui

Chúa Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào người anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mt 1,40-41)

Hát Thánh Vịnh CN 33 TN - A

nenbac

“Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)