• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát Thánh Vịnh CN 3 TN - B

Danhca2

“Và các ông bỏ cha mình ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người.” (Mc 1,20)

Hát Thánh Vịnh CN 25 TN - A

tuan25htv

Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Hát Thánh Vịnh Lễ Chúa Hiển Linh - B

shutterstock 154077314 supersize

“Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” (Mt 2,2)

Hát Thánh Vịnh CN 24 TN - A

thathu70

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21)

Hát Thánh Vịnh Lễ Thánh Gia - B

ThanhGia-2017

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nagiarét. (Lc 2,39)

Hát Thánh Vịnh CN 13 TN - A

thapgia

"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".

Hát Thánh Vịnh CN 3 MV - B

Johnthe

“Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.” (Ga 1,7)

Hát Thánh Vịnh CN 12 TN - A

dungso

Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn hồn.” (Mt 10,31)

Hát Thánh Vịnh CN 2 MV - B

donduong

“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Chúa.” (Mc 1,3)

HTV CN Chúa Thăng Thiên - A

thangthien

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19)

Hát Thánh Vịnh CN 1 MV - B

CN-01-MuaVongA

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến

Hát Thánh Vịnh CN 6 Phục Sinh - A

phucsinha

“Thầy sẽ xin Cha và Thầy sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác để ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16)

Hát Thánh Vịnh CN 34 TN - A

jesus-the-king-of-kings-1024x576

"Những gì các con đã làm cho một trong các anh của của Ta đây, là các con làm cho chính Ta" (Mt 25, 40)

Hát Thánh Vịnh CN 5 Phục Sinh - A

thayla

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1)

Hát Thánh Vịnh CN 33 TN - A

nenbac

“Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)

Hát Thánh Vịnh CN 4 Phục Sinh - A

chienthien

Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.” (Ga 10,1)

Hát Thánh Vịnh CN 31TN - A

CN 31 TN A

Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.

Hát Thánh Vịnh CN 3 Phục Sinh - A

Emmaus

“Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24,26)

Hát Thánh Vịnh CN 29 TN - A

trachotc

Cái gì của Xêda thì hãy trả cho Xêda, vì cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa

Hát Thánh Vịnh CN 2 Phục Sinh - A

Cn2PS

Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con