• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát Thánh Vịnh CN 2 Phục Sinh - A

Cn2PS

Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con

Hát Thánh Vịnh CN 7 TN- A

chuannhat7a

Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-44)

Hát Thánh Vịnh CN Chúa Phục Sinh - A

Songlai

“Anh em phải nghĩ rằng: mình đã chết đi cho tội và đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm 6,11)

Hát Thánh Vịnh CN 6 TN- A

gioiluat

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Hát Thánh Vịnh Thứ Sáu Tuần Thánh - A

ThuSauTuanThanh

Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất”. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,30)

Hát Thánh Vịnh CN 3 TN- A

danngya tong

“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng,

Hát Thánh Vịnh Thứ Năm Tuần Thánh - A

01

“Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 15,14)

Hát Thánh Vịnh CN Lễ Mẹ Thiên Chúa

motherofgod

Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ...

Hát Thánh Vịnh CN Lễ Lá - A

lelanena

Giu-đa, kẻ nộp Chúa cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Chúa Giê-su trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26,25)

Hát Thánh Vịnh CN 4 MV - A

giuse

Thiên Chúa đã yêu thế gian đền nỗi đã ban Con Một...

Hát Thánh Vịnh CN 5 MC- A

songlai

“Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy.” (Ga 7,45-46)

Hát Thánh Vịnh CN 1 MV - A

cn1mv1

“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)

Hát Thánh Vịnh CN 4 MC- A

chuamat

Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù.” (Ga 9,39)

Hát Thánh Vịnh CN 32 TN - C

xacngaysau

Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20,36)

Hát Thánh Vịnh CN 2 MC- A

bienhinh

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 17,5)

Hát Thánh Vịnh CN 30 TN - C

haminhxuong

Có hai người lên đền thờ cầu nguyện> Người biệt phái đứng thẳng và tạ ơn Chúa, vì ông không như những người tội lỗi...

Hát Thánh Vịnh CN 1 MC- A

camdo

Nguyên tổ loài người bị cám dỗ và đã sa ngã, vì không tuân giữ lời Chúa

 

Hát Thánh Vịnh CN 28 TN - C

nen28tnc

Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. (Lc 17,15-16)

Hát Thánh Vịnh CN 8 TN- A

nuocthienchua

“Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33)

Hát Thánh Vịnh CN 26 TN - C

yentiec

“Có một ông nhà giàu kia… Lại có một người nghèo khó…” (Lc 16,19.20)