• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát Thánh Vịnh CN 33 TN - A

nenbac

“Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)

Hát Thánh Vịnh CN 4 Phục Sinh - A

chienthien

Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.” (Ga 10,1)

Hát Thánh Vịnh CN 31TN - A

CN 31 TN A

Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.

Hát Thánh Vịnh CN 3 Phục Sinh - A

Emmaus

“Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24,26)

Hát Thánh Vịnh CN 29 TN - A

trachotc

Cái gì của Xêda thì hãy trả cho Xêda, vì cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa

Hát Thánh Vịnh CN 2 Phục Sinh - A

Cn2PS

Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con

Hát Thánh Vịnh CN 25 TN - A

tuan25htv

Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Hát Thánh Vịnh CN Chúa Phục Sinh - A

Songlai

“Anh em phải nghĩ rằng: mình đã chết đi cho tội và đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm 6,11)

Hát Thánh Vịnh CN 24 TN - A

thathu70

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21)

Hát Thánh Vịnh Thứ Sáu Tuần Thánh - A

ThuSauTuanThanh

Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất”. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,30)

Hát Thánh Vịnh CN 13 TN - A

thapgia

"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".

Hát Thánh Vịnh Thứ Năm Tuần Thánh - A

01

“Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 15,14)

Hát Thánh Vịnh CN 12 TN - A

dungso

Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn hồn.” (Mt 10,31)

Hát Thánh Vịnh CN Lễ Lá - A

lelanena

Giu-đa, kẻ nộp Chúa cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Chúa Giê-su trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26,25)

HTV CN Chúa Thăng Thiên - A

thangthien

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19)

Hát Thánh Vịnh CN 5 MC- A

songlai

“Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy.” (Ga 7,45-46)

Hát Thánh Vịnh CN 6 Phục Sinh - A

phucsinha

“Thầy sẽ xin Cha và Thầy sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác để ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16)

Hát Thánh Vịnh CN 4 MC- A

chuamat

Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù.” (Ga 9,39)

Hát Thánh Vịnh CN 5 Phục Sinh - A

thayla

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1)

Hát Thánh Vịnh CN 2 MC- A

bienhinh

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 17,5)