• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát Thánh Vịnh CN 4 MC- A

chuamat

Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù.” (Ga 9,39)

Hát Thánh Vịnh CN 32 TN - C

xacngaysau

Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20,36)

Hát Thánh Vịnh CN 2 MC- A

bienhinh

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 17,5)

Hát Thánh Vịnh CN 30 TN - C

haminhxuong

Có hai người lên đền thờ cầu nguyện> Người biệt phái đứng thẳng và tạ ơn Chúa, vì ông không như những người tội lỗi...

Hát Thánh Vịnh CN 1 MC- A

camdo

Nguyên tổ loài người bị cám dỗ và đã sa ngã, vì không tuân giữ lời Chúa

 

Hát Thánh Vịnh CN 28 TN - C

nen28tnc

Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. (Lc 17,15-16)

Hát Thánh Vịnh CN 8 TN- A

nuocthienchua

“Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33)

Hát Thánh Vịnh CN 26 TN - C

yentiec

“Có một ông nhà giàu kia… Lại có một người nghèo khó…” (Lc 16,19.20)

Hát Thánh Vịnh CN 7 TN- A

chuannhat7a

Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-44)

Hát Thánh Vịnh CN 25 TN - C

nen25tn

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn.

Hát Thánh Vịnh CN 6 TN- A

gioiluat

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Hát Thánh Vịnh CN 24 TN - C

nenhtv24

Đức Giê-su nói: “Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,10)

Hát Thánh Vịnh CN 3 TN- A

danngya tong

“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng,

Hát Thánh Vịnh CN 22 TN - C

tieccuoi

“Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, đui mù… Và như thế, ông mới thật có phúc.” (Lc 14,13-14)

Hát Thánh Vịnh CN Lễ Mẹ Thiên Chúa

motherofgod

Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ...

Hát Thánh Vịnh CN 21 TN - C

nen21tnhtv

“Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”(Lc 13,30)

Hát Thánh Vịnh CN 4 MV - A

giuse

Thiên Chúa đã yêu thế gian đền nỗi đã ban Con Một...

Hát Thánh Vịnh CN 20 TN - C

toila

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49)

Hát Thánh Vịnh CN 1 MV - A

cn1mv1

“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)

Hát Thánh Vịnh CN 19 TN - C

canhthuc

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về