• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày 15 tháng 9 - Lễ Đức Mẹ sầu bi

mesaubi

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn Lễ CN 24 TN - B

theochuanen

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. (Mc 8,34b)

Lễ suy tôn Thánh Giá

thapgiachua

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ     

5 Phút Lời Chúa Chúa Nhật 24 TN - B

nen24

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mc 8,34)

Dẫn Lễ CN 23 TN - B

chuanhat23dl

““Ephata! Hãy mở ra!” (Mc 7, 34)

5 Phút Lời Chúa CN 23 TN - B

xinchua

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” (Mc 7,37)

Dẫn Lễ CN 22 TN - B

tuan22nen

“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”. (Mc 7,8)

Sống hiện tại

tim-lai-binh-an

Sống hiện tại là đừng để cho những nuối tiếc của quá khứ nó khống chế mình, sống hiện tại là không để cho những tham lam, tham vọng trong tương lai nó lôi kéo mình ra khỏi hiện tại,

Một lời biện giải cho độc thân thánh hiến

IMG 9227

Tôi viết bài biện giải này vì hôm nay đời sống độc thân thánh hiến đang bị chỉ trích trong hầu hết mọi giới. Người ta không còn hiểu nổi đời sống độc thân, cũng không xem đó là một lối sống thực tế...

Lễ thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết

John-beheaded

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ            

Ngày 28 tháng 8 - Thánh Augustinô

augustino3

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ            

Thánh Monica

maxresdefault

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ   

Dẫn Lễ CN 20 TN - B

tuan20dl

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6, 54)

5 Phút Lời Chúa CN 20 TN - B

banhhangsong

“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6,57)

Đương đầu với phẫn uất trong đời mình

Đương-đầu-với-phẫn-uất-trong-đời-mìnhtn

Chúng ta không được chỉ ngưỡng mộ những gì Chúa Giêsu đã làm, mà chúng ta phải bắt chước những gì Ngài làm, phải làm như thế.

Làm thế nào để nghe tiếng Chúa ....

thinhlang

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA KHI (BẠN NGHĨ) NGÀI THINH LẶNG?

Dẫn Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

melentroib

 

“Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1, 50) 

Dẫn Lễ CN 19 TN - B

tntuan19b

“Tôi là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51)

5 Phút Lời Chúa CN 19 TN - B

index

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)

Ngày 10 tháng 8 - Thánh Lôrenxô

lorenso0

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ