• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Biển Đức

Ngay11

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,5' Lời Chúa - Tuần 14 - TN - B

chuanhat14bnen

Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” (Mc 6,2)

40'' Lời Chúa CN 14 TN - B

jesus pharisiens r

Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?

 

 

Hát TV Chúa Nhật 14 TN - B

Admiration

Bởi đâu ông ta được như thế?

Thánh Maria Goretti

MaryGoretti

Goretti rất sung sướng và hạnh phúc biết bao đã từ lâu lắm em mong ước có ngày này, được rước Chúa vào lòng...


Thánh ca Chúa Nhật 14 TN - B

raogiang

Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa,
tới khi Người xót thương chút phận. (Tv 122)

Cuộc sống đẹp thay

thumnail

 Cuộc sống tuy ngắn ngủi, nhưng ta luôn có đủ thời gian để sống tốt..

 

 

Thánh Nữ Elisabeth Lusitania

elisabeth

“Hãy đến đây! Hỡi những kẻ Cha Tôi chúc phúc, Tôi đau yếu anh em đã viếng thăm...


Thánh Tôma, Tông Đồ

Thomas

 

Thánh Tôma, tông đồ, một người trong nhóm 12, đã được Chúa Giêsu tuyển chọn,

Ông Noê được sinh ra

thumnail

 Khi ông Laméc sống được một trăm tám mươi hai tuổi, thì sinh ra một người con trai. Ông đặt tên cho con là Noê..5' Lời Chúa - Tuần 13 - TN - B

chuanhatnentb13

Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia.

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIII

chuanhattb13

 

Chúa Giêsu làm phép lạ chữa bệnh tật là dấu chỉ ơn cứu độ đã đến trần gian.

Hát TV Chúa Nhật 13 TN - B

nenchuanhat13

Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. (Mc 5,21)

40'' Lời Chúa CN 13 TN - B

01 - Il compagno di viaggio

Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia.  (Mc 5,21)

Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ

Pet.-Paul

  Hai cột trụ của Hội Thánh, khi đọc lại lịch sử của hai vị thánh Phêrô và Phaolô ...Thánh ca Chúa Nhật 13 TN - B

cn13b

Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,

vì đã thương cứu vớt (Tv 29)

 

Giản dị của cuộc sống

canh

 Hãy làm việc say mê như thể bạn không còn cơ hội để làm lại một lần nữa.Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XII

birthnen

Gioan được sinh ra theo chương trình tốt lành của Thiên Chúa.

Thánh Gioan Tẩy giả

gb1nen

“Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan...

40'' Lời Chúa CN 11 TN, Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả- B

GioanTayGianen

 

"Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?"