• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

hienxuongb

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất

Thánh Pascal Baylon

thanhpascalbaylon0

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

5 Phút Lời Chúa CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - B

binhan

“Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 19,21)

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiêng - B

thangthiengb

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ...” (Mc 16, 15).

Thánh Antôniô

santantonio0

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Chân phước Nicôla Albergarti

chanphuocnicola

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

5 Phút Lời Chúa CN 7 PS - B

t2ps5

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”(Mc 16,15)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật Lễ Chúa lên Trời

CN-thang-thien

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”(Mc 16,15)

Chân phước Catarina dòng thánh Augustinô

cacthanhcuachua

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Giuđitha Prusia

Judith-ofPrussia

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn Lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh - B

tuan6

“Như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật 6 PS - B

hayyeuthuong

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,

5 Phút Lời Chúa CN 6 PS - B

nhucha

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

Thánh Philipphê và thánh Giacôbê

03-05 Thanh Giacobe va Philippe

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn Lễ Chúa Nhật 5 Phục Sinh - B

chuanhat5ps

“Thầy là cây nho, các con là nhành nho, không có Thầy, các con không thể làm được gì” (Ga 15, 5)

GIUSE PHI THƯỜNG

giuse

“Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo” (St 41:55)

Tiếng gọi lòng tôi

thanh-hien

"Ơn gọi của tôi chính là tình yêu"

Dẫn Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh - B

tuan4

“Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11)

5 Phút Lời Chúa CN 4 PS - B

chienlanh

“Tôi là Mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,14)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật 4 PS - B

chuachienlanh

“Tôi là Mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,14)