• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Phêrô và thánh Phaolô

thanh26

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

pherophaolonen

Con là Ðá(Mt 16, 18).

Thánh Pêlagiô

pelagius

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Lễ sinh nhật thánh Gioan tẩy giả

john

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn Lễ - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

12tnbnen

“Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” (Lc 1,76)

5 Phút Lời Chúa CN 12 TN - B

john-baptist-birth

Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. (Lc 1,58.65)

Thánh Luy Gonzaga

maxresdefault

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Chân phước Mikêlina

cacthanhthang6

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn Lễ Chúa Nhật 11 TN - B

danle11nen

“Như hạt giống âm thầm...” (x. Mc 4,26-27)

Bài toán "Tình Yêu"

tinh-yeutn

Trong bài toán tình yêu, Cộng một bằng tất cả, Cũng bài toán tình yêu, Trừ một là chấm hết.

5 Phút Lời Chúa CN 11 TN - B

hatgiong

Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ… đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” (Mc 4,31-32)

Khó nghèo, Khiết tịnh, Vâng phục trong thời đại thế tục

loikhantn

Khó nghèo đem lại sự giàu có của nó, khiết tịnh đem lại sự triển nở của nó, và vâng phục cho chúng ta sự tự do sâu sắc nhất của con người.

Dẫn Lễ - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

thanhtamnen

“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu”(Ga 19,37)

Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo

saintscarolo

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa

minhmanen

“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14, 22)

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa - B

minhmanen

“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14, 22)

Lễ thăm viếng của Đức Maria

thamvieng

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - B

bangoiNEN

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19)

5 Phút Lời Chúa CN Lễ Chúa Ba Ngôi - B

nenbangoi

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…”(Mt 28,19)

Chân phước Êugiêniô Magiênô

chanphuoceugieni

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ