• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mười điều răn của đời sống cộng đoàn

images

Mỗi người là quà tặng, là biểu lộ tình yêu và chăm sóc của Chúa cho nhau.

Dẫn Lễ CN Chúa 2 Phục Sinh - A

nentuan2ps

“Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20, 29)

Hát Thánh Vịnh CN 2 Phục Sinh - A

Cn2PS

Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con

5' Lời Chúa Chúa Nhật 2 PS - A

lcthuongxot

“…để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.” (Ga 20,31)

Tản mạn về lời nói

images1588693 1

Khởi đi từ những cảm nghiệm, những suy tư trong cuộc sống đời thường,

Dẫn Lễ CN Chúa Phục Sinh - A

nenphucsinh

“Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20,9)

Hát Thánh Vịnh CN Chúa Phục Sinh - A

Songlai

“Anh em phải nghĩ rằng: mình đã chết đi cho tội và đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm 6,11)

Hát Thánh Vịnh Thứ Sáu Tuần Thánh - A

ThuSauTuanThanh

Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất”. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,30)

Hát Thánh Vịnh Thứ Năm Tuần Thánh - A

01

“Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 15,14)

Ngưỡng Sinh - Tử

It-is-finished

Ngày Thứ Bảy – khoảng chơi vơi. Thầy không còn nữa, khốn đời con đây!.....

5' Lời Chúa CN Chúa Phục Sinh MC - A

chuapsinh

Bấy giờ người môn đệ kia cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,8)

Dạ tiệc ân tình

BTL-02

“Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy” (Mt 26:26-28)

Dẫn Lễ Thứ 6 Tuần Thánh - A

nent6tta

"Đây là Người" (Ga 19,5)

Thời gian! Tặng phẩm cao quý

153b77643b1362

Thường thì trong cuộc sống ai cũng có một khoảng thời gia mà người ta gọi đó là những bước ngoặc của cuộc đời.

Dẫn Lễ Thứ 5 Tuần Thánh - A

t5tt

“Anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14)

TRẦM TƯ DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ

nenloi7

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Cứu Thế, con quỳ trước Thánh giá hồng phúc của Chúa đây.

5' Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá - A

nenlelac

Giu-đa, kẻ nộp Chúa cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Chúa Giê-su trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26,25)

Hát Thánh Vịnh CN Lễ Lá - A

lelanena

Giu-đa, kẻ nộp Chúa cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Chúa Giê-su trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26,25)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 5 MC - A

nentuan5aslc

“Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.” (Ga 11,4)

Dẫn Lễ CN 5 MC - A

nen5amc

“Thầy là sự sống lại và là sự sống”(Ga 11,25)