• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Matthêu

thanhsumatheu

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Anrê Kim Têgon

kim Taegon Paul Chong Hasang

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Đạo vào Đời

di-tim-hanh-phuc

Nhiều lúc trên đời, chúng ta đã mất thời giờ viễn vông đi tìm bình an, hạnh phúc ở những nơi không bao giờ có.

Thánh Januariô

januario

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Giuse Cupertinô

Ngay18.9

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

obertobelarmino

Thánh Rôbertô Bellarminô sinh năm 1542 tại nước Ý.

Hát Thánh Vịnh CN 24 TN - A

thathu70

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21)

Lễ Đức Mẹ sầu bi

mesaubi

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

5' Lời Chúa Chúa Nhật 24 TN - A

thathu

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21)

Suy Tôn Thánh Giá: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa

thanhgia

Thánh Giá là ảnh tượng được tôn kính, sùng mộ, rất thân thuộc trong đời sống đạo đức của người Kitô hữu.

Thánh Rôsa Vitêbô

rosaviterbo

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

5' Lời Chúa Chúa Nhật 22 TN - A

nen22tna

Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo.”(Mt 16,24)

Thánh Grêgôriô cả

gregorioca

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Sáu bài học từ Mẹ Têrêxa mà bạn có thể áp dụng trong cuộc sống

Mother-Teresa-20160901

Sống đơn giản để người khác cũng có thể sống đơn giản.

Dẫn lễ Chúa Nhật 22 TN - A

22tnadlnen

“Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ?” (Mt 16,26)

Chân phước Gioan Đuylô và các bạn tử đạo

hcacthanh

 

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Gilê

gile

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Aiđan Linđisphan

thanhnhan

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Fiacrê

hanhcacthanh

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Gioan tẩy giả bị trảm quyết

tramquyet

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ