• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Fabianô và thánh Sêbastianô

saintfabian

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

ĐỜI TU VÀ BA LỜI KHẤN

loikhan

Tại sao lại phải tuyên khấn? Không cần khấn các lời khấn, các linh mục triều vẫn có thể sống tốt, phục vụ tốt và trở thành các vị thánh được mà?

Dẫn lễ Chúa Nhật 3 TN - B

tuan3tnbnen

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18, 20)

Hát Thánh Vịnh CN 3 TN - B

Danhca2

“Và các ông bỏ cha mình ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người.” (Mc 1,20)

Chân phước Christina

cacthanhcuachua

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Tìm cách phục vụ

images-14

Những người thực sự hạnh phúc là những người biết cách phục vụ

Thánh Bêra và các bạn tử đạo

thanbera

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Macrina

macrina

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Hilariô Poichiê

thanhhilario

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn lễ Chúa Nhật 2 TN - B

hayden0

“Đến mà xem” (Ga 1,39)

Thánh Thêôđôsiô

theodosio

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh William

thanhwilliam

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

5' Lời Chúa Chúa Nhật 2 TN - B

hayden

 Người đáp: “Hãy đến mà xem.” Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. (Ga 1,39)

Thánh Tôphin

thanhtophin

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Râymunđô Penyapho

rymondo1

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Chân phước Anrê Besset

hqdefault

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh

hienlinh1

 

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,2)

Hát Thánh Vịnh Lễ Chúa Hiển Linh - B

shutterstock 154077314 supersize

“Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” (Mt 2,2)

5' Lời Chúa CN Lễ Chúa hiển Linh - B

nenhienlinh

“Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” (Mt 2,2)

Thánh Giơnoa

cacthanhh

Các Thánh  Dành Cho Bạn Trẻ