• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 2 TN - C

hetruou

Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” (Ga 2,3)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 1TN - C

images

Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3,16)

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - C

hienlinh

Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 4 MV - C

thanmau

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (Lc 1,41-42)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 3 MV - C

samhoi

Đám đông hỏi Gio-an rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” (Lc 3,10)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 2 MV - C

donduong

“Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 1 MV - C

Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 34 TN - B

vuavutru

Đức Giê-su nói: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật.” (Ga 18,36)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 33 TN - B

troidat

 “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Mc 13,31)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 30 TN - B

xinthuongxot

 “Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 29 TN - B

ben huu

“Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” (Mc 10,37)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 28 TN - B

tuan28

 “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 27 TN - B

CN 27

Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” (Mc 10,6-8)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 25 TN - B

phucvu

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35)

Suy niệm 5 phút Lời Chúa CN 24 TN - B

thaylaai

 Đức Giêsu lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 22 TN - B

22tnb

“Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,23)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 21 TN - B

hangsong

“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6,63)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 20 TN - B

melentroi

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả… Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” (Lc 1,49.52)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 19 TN - B

talabanh

 “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 17 TN - B

AnhEmChoHoAn

“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Mt 8,2b)