• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chân phước Victoria Rasôamanarivô

victoria0

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Rôsa Philippine Đuchesne

rosa

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

5' Lời Chúa Chúa Nhật 33 TN - A

ksinhhoaloi

“Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)

Dẫn lễ Chúa Nhật 33 TN - A

33tnanen

“Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan ” (Tv 125,5)

Hát Thánh Vịnh CN 33 TN - A

nenbac

“Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)

Thánh Magarita Scốtlen

thanhmagarita

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Laurensô Ôtô

cacthanh0

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Phanxica Xaviê Cabrini

phanxicaxaviecabrini

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn lễ Chúa Nhật 32 TN - A

10cotrinh0

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13)

Thánh Martinô thành Tua

thanhmatino

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Tâm tình tháng các linh hồn

maxresdefault

 

Ai trong chúng ta cũng có ít nhất một người thân đã qua đời. Lúc còn sống, chúng ta yêu thương những người thân của chúng ta đến ngần nào đi nữa,

Thánh Lêô cả

thanhleoca

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Lễ cung hiến đền thờ thánh Gioan Lateranô

Laterano

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Philipphê Howard

chuaban

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Chân phước Giuse Antôniô Tôvini

anttonio

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Bêtilla

cacthanh

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Carôlô Bôrômêô

thanhcarolo

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn lễ Chúa Nhật 31 TN - A

31tndlnen

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. (Mt 23,11)

Suy niệm về sự chết

IMG 7056tn

Chết là một quy luật tự nhiên của cuộc sống. Nếu như khoảnh khắc ta cất tiếng khóc chào đời được coi là bước khởi đầu, thì cái chết chính là cái đích cuối cùng của số phận chúng ta.

Ngày 3 tháng 11 - Thánh Martinô Porres

thanh-martino

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ