• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN 4 MC - A

muachay

“Trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được”(Ga 9, 25)

Đôi mắt

doimatnt

Có bao giờ bạn nhìn ngắm chính mình để thấy được sự tuyệt tác của tạo hóa?

Hát Thánh Vịnh CN 4 MC- A

chuamat

Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù.” (Ga 9,39)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 4 MC - A

nguoimu

Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù.” (Ga 9,39)

Dẫn Lễ LễThánh Giuse

nengiuse

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24a)

Dẫn Lễ CN 3 MC - A

dltuan3

“Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga 4, 14)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 3 MC - A

nentuan3

“Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người, phải thờ phượng theo thần khí và sự thật.” (Ga 4,24)

Từ bỏ để sống mùa chay

song-mua-chay

 

Có 40 thứ có thể từ bỏ để sống Mùa Chay

Dẫn Lễ CN 2 MC - A

nentuan2a

“Hãy vâng nghe lời Người !” (Mt 17, 5)

Hát Thánh Vịnh CN 2 MC- A

bienhinh

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 17,5)

Trở nên chính mình

cay

Con người là tuyệt tác của Thiên Chúa, là tạo vật được Ngài ưu ái, chăm sóc, và yêu thương vô cùng.

5' Lời Chúa Chúa Nhật 2 MC - A

nentuan2

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 17,5)

5' Lời Chúa CHúa Nhật 1 MC - A

nentuan1

“Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!” (Mt 4,3)

Hát Thánh Vịnh CN 1 MC- A

camdo

Nguyên tổ loài người bị cám dỗ và đã sa ngã, vì không tuân giữ lời Chúa

 

Hạt cát nhỏ

ngoctrai

Có bao giờ bạn nghĩ mình là một hạt cát nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, to lớn này không? Và có bao giờ bạn nghĩ hạt cát ấy có ý nghĩa gì không?

Dẫn Lễ CN 1 MC - A

nenmuachay1

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4,10)

Con người của Mùa Chay

tinh-tam-mua-chay

Mỗi Mùa Phụng vụ đều trình bày cho ta biết một số nét cốt yếu về Thiên Chúa và về Con người.

5' Lời Chúa CN 8 TN Năm A

nen8tuana

“Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33)

Dẫn Lễ Thứ Tư Lễ Tro Năm A

nentrove

“Hãy trở về cùng Đức Chúa” (Ge 2,13)

Dẫn Lễ CN 8 TN - A

nen8tna

“Anh em đừng lo lắng về ngày mai: Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6, 34).