• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CUP - Những tấm lòng nhân ái

phatthuocnen

Sáng Chúa nhật 30. 06. 2013, được sự hỗ trợ chuyên môn...

Khám bệnh và cấp phát thuốc ...

nenkbenh

Phái đoàn Anh Em Hội Bạn Người Nghèo ở Hoa Kỳ khám bệnh và cấp phát thuốc từ thiện

Chăm sóc bệnh nhân nghèo

khambenh00

Phòng khám từ thiện của Hội Dòng mở rộng cửa để tiếp đón các bệnh nhân...

Phòng khám Đông Y từ thiện ...

phongkham

Phòng khám Đông Y từ thiện của Hội Dòng