• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chia sẽ chém cơm tình thương

Chúa Nhật ngày 24 tháng 8 năm 2014 vừa qua, Chị Em Hội Dòng Mến Thánh Giá chúng tôi đã chia sẻ tình thương cho những cụ già neo đơn, người bệnh tật, khuyết tật và trẻ em mồ côi…

Một số hình ảnh:

chiase1

chiase6

chiase3

chia0

chiase4

chiase7

chiase8

chiase12

chiase14

chiase

Hội Dòng MTG Cái Mơn