• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hỗ Trợ Học Sinh, Sinh Viên Nghèo

hocbonglaybaner

Theo ông Vũ Trùng Dương, Bộ LĐTB và XH “ Hằng ngày, trên thế giới có gần 100 triệu trẻ em vô gia cư ...

Chén Cơm Tình Thương

chencom

Nghèo mà, chỉ cần có gạo ăn là đủ rồi, chỉ cầu mong sao có cơm ăn với nước mắm, muối ớt là may lắm rồi”...

HD MTG Cái Mơn với việc bác ái xã hội

xahoi

“Để Vinh Danh Chúa hơn và làm cho con người được an vui, hạnh phúc”.