• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tằng quà cho các bệnh nhân phong

Nhân dịp Lễ Giáng Sinh chị em Hội Dòng MTG Cái Mơn

Mục vụ họ đạo

tntongdo

Chị Em trong Hội dòng phục vụ 117 Họ Đạo trong và ngoài giáo phận