• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Tước Hiệu ...

suytonthanhgiaHôm nay 14/9, Đại gia đình Mến Thánh Giá Việt Nam long trọng mừng kính tước hiệu của Hội Dòng. Cộng đoàn Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn cùng tham dự Thánh Lễ do Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lưu Văn Kiệu chủ sự.

Mừng kính Lễ suy tôn Thánh giá là dịp để chị em Mến Thánh Giá cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ cách sống động và tròn đầy qua Đức Kitô, Đấng chịu đóng đinh đã sống lại hiển vinh.

Bài chia sẻ trong Thánh Lễ, Cha Phaolô nhấn mạnh đến tình yêu cao vời của Thiên Chúa, đã hiến trao Con Một chí ái là Đức Giêsu để cứu chuộc loài người. Nơi Thánh giá chúng ta càng thấy rõ tình yêu của Đức Giêsu đã hy sinh mạng sống vì tội lỗi chúng ta. Suy tôn Thánh giá để thấy tình yêu sâu thẳm của Chúa hầu chúng ta đáp trả bằng cách sống xứng đáng, đồng thời nói cho mọi người biết công ơn của Chúa để họ cũng đáp trả hầu họ cùng được hưởng nhờ ơn cứu độ.

Mừng Lễ suy tôn Thánh giá hôm nay, xin Chúa cho chúng ta là những người bước theo Chúa trong ơn gọi Mến Thánh Giá biết sẵn sàng đón nhận những khó khăn, thử thách… Nhất là can đảm hơn, vui mừng hơn vì chúng ta được có cơ hội chia sẻ thập giá với Đức Kitô, có cơ hội chứng tỏ tình yêu đối với Người.

Lời nguyện giáo dân

Chị em thân mến,

Thiên Chúa biểu lộ tình yêu vô biên của Ngài dành cho nhân loại cách sống động qua mầu nhiệm Khổ Nạn-Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô – Ngôi Hai Thiên Chúa. Với lòng biết ơn, mến tin và cảm tạ, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Từ hai ngàn năm qua, Hội Thánh không ngừng rao giảng một Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh trên thập giá để cứu độ nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn cho hàng giáo phẩm và mọi thành phần trong Hội Thánh được ơn can đảm và kiên trì, để ai nấy tiếp tục nỗ lực rao giảng về Chúa bằng chính cách sống Tin Mừng của mình, nhờ thế sẽ được nhiều người thành tâm hồn đón nhận và tin theo Chúa.

2. Trên thế giới ngày nay nhiều người không còn muốn nghe nói đến việc vác thập giá, chấp nhận hy sinh gian khổ nữa, vì người ta thích đời sống an nhàn hưởng thụ hơn. Xin Chúa cho mọi người hiểu rằng, chỉ “qua thập giá con người mới đến được vinh quang”, để tất cả những ai gặp gian nan, đau khổ, bế tắc trong cuộc sống, được lòng tin tưởng và cậy dựa vào Chúa Kitô Khổ nạn - Phục sinh, hầu nhờ đó có đủ sức đón nhận, và vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.

3. “Người đã tự hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu cảm nhận được tình yêu của Chúa bao phủ đời mình, đặc biệt những khi gặp thử thách, đau khổ để có thể vững tin, vâng phục và tiếp tục tín thác vào Chúa.

4. Hôm nay, ngày Bổn mạng của Đại Gia đình Mến Thánh Giá. Chúng ta cầu xin cho các anh chị em chọn lối sống Linh đạo Mến Thánh Giá, đặc biệt là gia đình Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn chúng ta, nhận ra Thánh Giá là dấu chứng tuyệt hảo của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, để ngày càng yêu mến Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh hơn, cố gắng noi gương Người, vui lòng đón nhận những thánh giá hằng ngày, hầu minh chứng tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa và cho anh chị em đồng loại.

Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa vì quá yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã đi trọn con đường thập giá, chịu chết đau thương, và sống lại vinh hiển để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con ngày càng yêu mến Chúa hơn, để dù hoàn cảnh nào xảy đến, chúng con cũng vui lòng vác lấy thánh giá vì yêu Chúa, vì tin tưởng rằng có Chúa cùng vác với chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


tnthanhgia

logo MTG

Logo 24 Dòng Mến Thánh Giá

 HD Mến Thánh Giá Cái Mơn.