• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày Hồng Ân

tap2Ngày 26. 03. 2012: Hội Dòng đón nhận 13 tân tập sinh

Hân hoan Mừng Lễ Truyền Tin hôm nay, Hội Dòng vui mừng đón nhận 13 em vào tập viện.

Trong năm tập nầy, các em được học hỏi về đời sống tận hiến cho Thiên Chúa và nhân loại theo gương Đức Kitô qua Ba lời khuyên Phúc Âm. Cách riêng về đời sống ơn gọi của Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Các em cũng được hướng dẫn tiến sâu vào đường tu đức nhờ việc cầu nguyện, chiêm ngắm mầu nhiệm khổ nạn của Chúa…

Điều quan trọng là các em ý thức và quí trọng thời gian ân sũng đặc biệt trong đời thánh hiến nầy, để tích cực cộng tác với ơn thánh hầu được vững vàng, lớn mạnh, và kiên vững trung thành theo Đức Kitô.

Xin cảm tạ ân tình Chúa, và xin trao phó các em trong vòng tay yêu thương của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.

Một vài hình ảnh

tap3

tap5

tap4

tap1

tap0