• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 075) 3 875 146 – ( 075) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46)

                                 7congnen                

   
 CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA DƯƠNG THỊ CÔNG,

Sinh ngày 15. 8. 1926

Tại Họ Đạo Mặc Bắc – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 13 giờ ngày 03 tháng 8 năm 2012

Khấn Dòng 64 năm

Hưởng thọ   86 tuổi

Nghi thức nhập quan :

19 giờ ngày 03 tháng 8 năm 2012

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 14 giờ Thứ Bảy, ngày 04 tháng 8 năm 2012

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre


Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

Nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng

               Tổng Phụ Trách