• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁO PHÓ NỮ TU ANNA NGUYỄN THỊ NHUNG

 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: ( 0275) 3 875 146 - 0366 284 081

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.                          (Lc 23, 46)

di 3 nhung cp

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ NHUNG,

Sinh ngày 25. 7. 1942

Tại Họ Đạo Cái Mơn – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 6 giờ 45’ ngày 03 tháng 04 năm 2022

Khấn Dòng: 58 năm

Hưởng thọ :  80 tuổi

Nghi thức nhập quan:

15 giờ 00’ ngày 03 tháng 04 năm 2022

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ 00’ Thứ Hai, ngày 04 tháng 04 năm 2022

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                                                  Di Chin

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thủy

               Tổng Phụ Trách