• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỷ

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3 875 146

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                           

                                       “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                                                                                                                                                                                                      (Lc 23, 46)

ba 2

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ Mỷ,

Sinh ngày 12. 06. 1928

Tại Họ Đạo Cái Mơn – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 22g30 ngày 09 tháng 12 năm 2021

Khấn Dòng: 70 năm

Hưởng thọ: 93 tuổi

Nghi thức nhập quan:

09g00 ngày 10 tháng 12 năm 2021

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 05g00 Thứ Bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2021

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

                                                                                                                Thay mặt Hội Dòng     

                                                                                                  ry     

                                                                                                    Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

                                                                                                                 Tổng Phụ Trách