• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó Nữ tu Anê Dương Thị Ánh

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3875146 – (0275) 3692855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                            “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                                        Lc 23, 46)

di 3 anh

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANÊ DƯƠNG THỊ ÁNH

Sinh ngày 13. 03. 1944

Tại Họ Đạo An Hiệp – Vĩnh Long

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 20g00’ ngày 11 tháng 09 năm 2021

Khấn Dòng 53 năm

Hưởng thọ 77 tuổi

Nghi thức nhập quan:

5g45’ ngày 12 tháng 09 năm 2021

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 5 giờ Thứ Hai, ngày 13 tháng 09 năm 2021

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành - Chợ Lách - Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANÊ, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

     Chúng con chân thành cảm tạ.

                                                                                              Thay mặt Hội Dòng                      

                                                                                                         ry

                                                                                            Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

                                                                                                  Tổng Phụ Trách