• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó Nữ Tu Maria Phạm Thị Thỉ

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3875146 – (0275) 3692855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                         “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                                                           (Lc 23, 46)

Di 7 Thi 200x300

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu MARIA PHẠM THỊ THỈ

Sinh ngày 18. 03. 1952

Tại Họ Đạo Giồng Lớn – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
Lúc 3giờ40’ ngày 09 tháng 07 năm 2021

Khấn Dòng 47 năm

Hưởng thọ 69 tuổi

Nghi thức nhập quan:

15 giờ ngày 09 tháng 07 năm 2021

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 5 giờ Thứ Bảy, ngày 10 tháng 07 năm 2021

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành - Chợ Lách - Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                      ry

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách