• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó Nữ Tu Anê Nguyễn Thị Ý

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3875146 – (0275) 3692855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                                                                                                 (Lc 23, 46)

ba 9

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANÊ nguyễn thị Ý

Sinh ngày 13. 03. 1936

Tại Họ Đạo Mai Phốp – Vĩnh Long

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 14giờ ngày 29 tháng 06 năm 2021

Khấn Dòng 56 năm

Hưởng thọ 85 tuổi

Nghi thức nhập quan:

19 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2021

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 5 giờ Thứ Năm, ngày 01 tháng 07 năm 2021

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành - Chợ Lách - Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANÊ, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                      ry

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách