• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁO PHÓ NỮ TU YSAVE VÕ THỊ CÚC

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc 23, 46)

di 2 cuc cp

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu YSAVE VÕ THỊ CÚC

Sinh ngày 15. 10. 1930

Tại Họ Đạo Quang Diệu - Vĩnh Long

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 00 giờ 40’ ngày 28 tháng 10 năm 2020

Khấn Dòng: 67 năm

Hưởng thọ:   90 tuổi

Nghi thức nhập quan:

10 giờ 30’ ngày 28 tháng 10 năm 2020

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ 30’ Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị YSAVE, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                                                                            ry      

      Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách