• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁO PHÓ NỮ TU MARIA MADALENA TRẦN THỊ HƯỜNG

 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.   (Lc 23, 46)

6 hường cp

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu MARIA MADALENA TRẦN THỊ HƯỜNG

Sinh ngày 15. 08. 1936

Tại Họ Đạo Phú Túc – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 17 giờ 15’ ngày 19 tháng 07 năm 2020

Khấn Dòng: 60 năm

Hưởng thọ:   84 tuổi

Nghi thức nhập quan:

7 giờ 00’ ngày 20 tháng 07 năm 2020

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ 00’ Thứ Ba, ngày 21 tháng 07 năm 2020

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA MADALENA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

 

Thay mặt Hội Dòng

                                                                                   ry            

      Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách