• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghi Thức Gia Nhập Tập Viện 2020

Vào 5g sáng ngày 19/ 03 nhân dịp Giáo Hội Mừng Kính Trọng Thể Lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Maria, Hội Dòng vui mừng đón nhận 7 Em vào Tiền Tập và 10 Em vào Tập Viện như muốn trao phó cho Thánh Giuse - Đấng bảo trợ,  gìn giữ " Kẻ giữ mình đồng trinh".

Thời gian Tập viện  là giai đoạn hết sức quan trọng để các Em sống với Chúa, với Hội Dòng, cầu nguyện, suy nghĩ và làm theo hướng dẫn của người huấn luyện, để biết rõ ý Chúa  và xác định ơn gọi của mình.

Nghi thức trao Tu Phục như là dấu chỉ sự đổi mới cuộc đời để các Em dần bước vào con đường thuộc trọn về Chúa Kitô, tập sống Ba Lời Khuyên Phúc Âm, Hiến Chương và Nội Quy của Dòng.

Hình ảnh:

IMG 5216

IMG 5224

IMG 5227

IMG 5229

IMG 5230

IMG 5235

IMG 5240

IMG 5245

IMG 5265

IMG 5274

IMG 5276

IMG 5278

IMG 5281

IMG 5286

IMG 5290

IMG 5298

IMG 5312

IMG 5314

IMG 5323

IMG 5325

IMG 5327

IMG 5347