• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁO PHÓ NỮ TU ANNA NGUYỄN THỊ KIM ANH

 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.     (Lc 23, 46)

di 2 kim anh cp

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu aNNA Nguyễn Thị Kim Anh

Sinh ngày 06. 10. 1948

Tại Họ Đạo Cái Mơn – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 4 giờ 00’ ngày 16 tháng 08 năm 2019

Khấn Dòng: 49 năm

Hưởng thọ:   71 tuổi

Nghi thức nhập quan:

10 giờ 00’ ngày 16 tháng 08 năm 2019

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ 00’ Thứ Bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2019

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                                                                      ry            

      Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách