• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁO PHÓ NỮ TU ANNA NGUYỄN THỊ CÂN

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 387 5146 - (0275) 369 2855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                             “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.   (Lc 23, 46)

                                                        

di 6 can cp

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ CÂN

Sinh ngày 10. 03. 1927

Tại Họ Đạo Bưng Trường – Vĩnh Long

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 03 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2019

Khấn Dòng 65 năm

                                                         Hưởng thọ 92 tuổi

Nghi thức nhập quan:

09 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2019

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 09 giờ Thứ Sáu, ngày 21 tháng 06 năm 2019

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành - Chợ Lách - Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người Chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                      ry

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

                                                                                       Tổng Phụ Trách