• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁO PHÓ NỮ TU LUCIA LÊ THỊ XINH

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 387 5146 - (0275) 369 2855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc 23, 46)

ba 4 xinhcp

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu LUCIA LÊ THỊ XINH

CỰU PHÓ BỀ TRÊN

Sinh ngày 15. 08. 1926

Tại Họ Đạo Cái Mơn – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 14 giờ ngày 18 tháng 05 năm 2019

Khấn Dòng 69 năm

Hưởng thọ 93 tuổi

Nghi thức nhập quan:

19 giờ ngày 18 tháng 05 năm 2019

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ Thứ Hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành - Chợ Lách - Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị LUCIA, và cầu nguyện cho người Chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                      ry

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách