• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁO PHÓ NỮ TU ANÊ LÊ THỊ MIỀU

 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                               “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.        (Lc 23, 46)

 

 

ba 7 mieu

 

 

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANÊ LÊ THỊ MIỀU

Sinh ngày 30. 11. 1932

Tại Họ Đạo Cái Nhum – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 22 giờ ngày 17 tháng 02 năm 2019

Khấn Dòng:   63 năm

Hưởng thọ:   87 tuổi

Nghi thức nhập quan:

8 giờ ngày 18 tháng 02 năm 2019

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ Thứ Ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANÊ, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                                                                                   ry

      Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách