• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Phấn

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3875146 - (0275) 3692855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                     “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                            (Lc 23, 46)

ba 4 phan

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ PHẤN

Sinh ngày 21. 07. 1927

Tại Họ Đạo Ngũ Hiệp – Tiền Giang

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 17giờ30’ ngày 13 tháng 02 năm 2019

Khấn Dòng 66 năm

Hưởng thọ 92 tuổi

Nghi thức nhập quan:

5 giờ30’ ngày 14 tháng 02 năm 2019

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành - Chợ Lách - Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

            ry        

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

Tổng Phụ Trách