• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó Nữ Tu Maria Madalenna Nguyễn Thị Nữ

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: (0275) 3875146 – (0275) 3692855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                     “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                    (Lc 23, 46)

3nu 2x3

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu maria madalenna nguyễn thị nữ

Sinh ngày 23. 02. 1938

Tại Họ Đạo Tân Mỹ – Vĩnh Long

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 11giờ30’ ngày 07 tháng 02 năm 2019

Khấn Dòng 59 năm

Hưởng thọ 81 tuổi

Nghi thức nhập quan:

19 giờ ngày 07 tháng 02 năm 2019

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Sáu, ngày 08 tháng 02 năm 2019

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành - Chợ Lách - Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA MADALENNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

                                                                                   Thay mặt Hội Dòng

                                                                                                    ry

                                                                             Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

                                                                                              Tổng Phụ Trách