• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Đàng

 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                       “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                                                           (Lc 23, 46)

CÁO PHÓ

babadang

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG,

Sinh ngày 22. 09. 1927

Tại Họ Đạo Rạch Vồn – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 11 giờ 10 ngày 23 tháng 05 năm 2018

Khấn Dòng: 69 năm

Hưởng thọ:   91 tuổi

Nghi thức nhập quan:

19 giờ ngày 23 tháng 05 năm 2018

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Năm, ngày 24 tháng 05 năm 2018

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

                        Thay mặt Hội Dòng

                               ry              

              Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

                          Tổng Phụ Trách