• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Nhung

 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 0275) 3 875 146 – ( 0275) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                                                          (Lc 23, 46)

ba5 Nhung cp

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ NHUNG,

Sinh ngày 15.12.1939

Tại Họ Đạo Rạch Vồn – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 11 giờ 00’ ngày 04 tháng 10 năm 2017

Khấn Dòng 57 năm

Hưởng thọ   78 tuổi

Nghi thức nhập quan :

17 giờ ngày 04 tháng 10 năm 2017

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ Thứ Sáu, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                      ry

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

                     Tổng Phụ Trách