• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó Nữ Tu Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Sương

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 0275) 3 875 146 – ( 0275) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                         “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”

                                                                          (Lc 23, 46)

                                                    

ba 7suong cp

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG,

Sinh ngày 20. 12. 1937

Tại Họ Đạo Rạch Vồn – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 23 giờ 30’ ngày 02 tháng 10 năm 2017

Khấn Dòng 59 năm

Hưởng thọ 80 tuổi

Nghi thức nhập quan :

10 giờ 30’ ngày 03 tháng 10 năm 2017

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Tư, ngày 04 tháng 10 năm 2017

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị TÊRÊSA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                ry            

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách